1)  Op til 499 kr.:
      Per Bundgaard Sørensen
      Morten Mørk
      Jesper Stendrup Olesen
      Eva Terkildsen
      Tommy Steg
      Michael Hald
      Jan Holm
      Jens Blicher
      Morten Toftkær
      Familien Lange
      Erling Kvist Andersen
      Poul Erik Mørk
      Familien Agergaard Jensen
      Keld Grønning Sørensen
      Mads Grønning Jakobsen
      Jørgen Mundt
      Kent Percy Larsen
      Anders Nørgaard
      Kirsten Jacobsen
      Poul Mortensen
      Christian Aaes Norre Mortensen
      Vagn Hansen
      Maria Kær
      Jeanette Lykke Hvid
      Michael Poulsen
      Ellen og Kai Rasmussen
  
2)  500 – 999 kr.:

      Thomas Rahr
      Nina Grøn
      Henrik Nielsen
      Lars Enevoldsen
      Jesper Lybye
      Rasmus Saugmann
      Henning Bak
      Ken Richter
      Ivan Kjeldsen
      Mogens Kristensen
      Bent Engelbreckt
      Jeanette Lykke Hvid
      Lone Jacobsen
      Søren Vigilius Christensen
      Fam. Rattenborg
      Leif Hyldgaard
      Benny Rasmussen
      Dennis Hyldgaard
      Finn Vendelbo
      Niels Pedersen
      Søren Aarestrup
      Peter Kjær
      Arne Hessellund
      Henrik Richs Eliassen
      Charlotte Pedersen
      Kristen Engelbrecht
      Morten Hansen
      Marianne Sachmann

  3)  1.000 – 2.999 kr.:

       Per Sørensen
       Marie Niss
      Anne og Mads Waaagepetersen
      Jesper Gabriel
      Renès Køkken
      Ulrik Vindelev Ekstrøm
      Michael Hejlskov Jacobsen
      Elever fra Favrskov Gymnasium
      Peter Spliid Schmidt
      Morten Bang
      Merete Poulsen
      Familien Henneberg Hasager
      Torben Aarris
      Else og Jørgen Matthiesen
      Familien Kragh Thomsen
      Familien Hauge
      Niels Berg
      Søren Eriksen
      Niels Chr. Møller Jensen
      Jens Georg Frøjk
      Dan Bonde Møller
      Henrik Godiksen
      Henrik Ludvigsen
      Peter Brynningsen
      Bjarne Wiese
      Simon Skou Andersen
      Familien Pieper
      Charlotte og Henrik Ansel
      Flemming Sørensen, Grundfør
      Hans Jørgen Hansen
      Tine og Henrik Schjønning
      Maj-Britt Rose Bowadt
      Mikkel Hessellund
      Christian Lorenzen
      Ole Okholm
      Aksel Daugbjerg

4)  3.000 – 4.999 kr.:
      Magnus Nielsen
      Simon Schølin

5)  5.000 – 9.999 kr.:

     Per Bach Sørensen
     VVS Installatør Flemming Sørensen A/S
     Tandlæge Thomas Hedegaard
     Nikolaj Per Schøler
Samlet indsamlingsbeløb via DGI-ordningen:  95.100,00 kr. .